Електрическо табло

Професионален монтаж на електрическо табло с автоматични предпазители в апартамент

Смяната на електрическо табло с автоматични предпазители беше наложителна поради сериозни гречки и пропуски допуснати при монтажа от фирмата извършвала интериорен ремонт в жилището. Ето някои грешки и неща които подобрихме:   1. **Безопасност:** Електрическата инсталация беше разпределена неправилно в двете електрически табла.   2. **Некачествени връзки:** Кабелите в старото електрическо табло не бяха добре […]

Професионален монтаж на електрическо табло с автоматични предпазители в апартамент Read More »

Монтаж на електрическо табло

Ремонтът и монтажът на ново електротабло са важни елементи от електроинсталациите. Таблото е основната част от електрическата инсталация и има за цел да защитава електрическата мрежа от претоварвания и късове. При монтаж на ново електротабло, квалифициран електротехник ще го планира и ще го инсталира на подходящо място в сградата. Той ще избере правилните компоненти, кабели

Монтаж на електрическо табло Read More »