admin

Монтаж на електрическо табло

Ремонтът и монтажът на ново електротабло са важни елементи от електроинсталациите. Таблото е основната част от електрическата инсталация и има за цел да защитава електрическата мрежа от претоварвания и късове. При монтаж на ново електротабло, квалифициран електротехник ще го планира и ще го инсталира на подходящо място в сградата. Той ще избере правилните компоненти, кабели …

Монтаж на електрическо табло Read More »

Монтаж на ключове и контакти

Монтажът на ключове и контакти е един от основните процеси в електроинсталациите. Той се извършва от квалифициран електротехник и включва монтирането на ключове и контакти на подходящи места в жилищни и търговски сгради, зависимо от нуждите на клиента. Процесът на монтаж включва монтаж на ключове и контакти на подходящи места, като се вземат предвид размерът …

Монтаж на ключове и контакти Read More »

Монтаж на осветителни тела

Монтажът на осветителни тела е процесът на инсталиране на осветителни тела в жилищни или търговски сгради, зависимо от нуждите на клиента. Този процес може да бъде извършен от квалифициран електротехник или от специализиран екип на компания, която предлага услуги за монтаж на осветителни тела. Процесът на монтаж включва монтиране на осветителните тела на подходящи места, …

Монтаж на осветителни тела Read More »

Качествени електро услуги е София

Какво трябва да знаем когато имаме нужда от електротехник

Когато имате нужда от електротехник, е важно да знаете следното: Какво е конкретната ви нужда – дали става въпрос за ремонт, инсталация или проектиране на електрическа система. Дали електротехникът е квалифициран и има ли необходимата лицензия и/или сертификати за извършване на дейността. Дали електротехникът има опит в областта, в която имате нужда от неговите услуги. …

Какво трябва да знаем когато имаме нужда от електротехник Read More »